מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר עברית בחינוך הדרוזי-צ'רקסי
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

שולחן מפמ"ר עברית בחינוך הדרוזי-צ'רקסי

מורות ומורים יקרים,

התפקיד המוטל עלינו אינו רק הנחלת העברית בקרב תלמידינו במגזר הדרוזי, אלא פיתוח שיטות למידה והוראה המסייעות ללומדים לבנות את הגישות, את הידע ואת המיומנויות כדי להיות עצמאים במחשבה ובמעשה וכדי לנהוג בשיתוף פעולה עם אחרים דובריה של השפה העברית (C.E.F.R for Languages 2016). מטרת העל שלנו היא לאפשר לתלמידינו שימוש מושכל בלשון העברית כשפה שנייה בהקשרים חברתיים שונים ברמה של ילידים באותו גיל – אתם, מורי העברית במגזר הדרוזי אחראים לכל אלו.

לצורך כך, אני מצפה מכל אחד מכם לפעול בכל דרך לשיפור עמדות התלמידים כלפי השפה העברית בכלל ומקצוע העברית בפרט, תוך טיפוח עניין, סקרנות וחיבה של התלמידים כלפי השפה העברית והבנת החשיבות שברכישתה המיטבית למען השתלבות עתידית בחברה הישראלית.

הוראת העברית לתלמידים במגזר הדרוזי שינתה את פניה בשנים האחרונות ונבנתה על פי תפיסות עדכניות בארץ ובעולם. הוראה המעמידה במרכז את ההיבט הפונקציונאלי-תקשורתי של השפה ושמה דגש על הפקה והבנה של טקסטים בשפה בהקשרים משמעותיים שונים לצד לימוד פורמלי של מבנה השפה העברית. בהתאם לתפיסה זו שבה אני דוגל ומאמין, פותח מפרט תכנים עדכני, נבנו מאגרי מידע וחומרי לימוד בפורטל עברית ייעודי לכם, מורי העברית, נבנה מערך השתלמויות בפסגות ובאקדמיה ועוד היד נטויה. כל אלו על מנת לספק לכם את הכלים להקניית הידע, המיומנויות והערכים לשם בניית שיעורי עברית חווייתיים, מלאי עניין והשראה.

במציאות זו שבה אנו חיים תפקידינו חשוב מאי פעם, האתגר הגדול העומד בפניי הוא להפוך את הוראת העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי לדיסציפלינה שבה מורי העברית, החל מבתי הספר היסודיים, דרך חטיבות הביניים ועד למורי החטיבות העליונות יהיו בעלי ידע אקדמי בתחום הלשון העברית בכלל ובשפה העברית כשפה שנייה בפרט, בעלי גישות דידקטיות ופדגוגיות ההולמות את דרכי ההוראה החדשניות. מורים המבינים את גודל השליחות המוטלת עליהם. אני גאה בכל אחת ואחד מכם, הנכון לצעוד יחד איתי אל היעד הנכסף.

בברכה,
איאד מוהנא
מנהל תחום דעת (מפמ"ר) עברית בחינוך הדרוזי

מה חדש?

 • 10 בינואר 2024:

  בתי הספר הנבחנים בבחינות עברית דבורה ולזכאים להתאמות – מועד חורף 2024: החל מהיום, 9.1, ניתן לתרגל או לבצע הדמיה בכל ימות השבוע ללא הגבלה. הנבחנים יוכלו לבחור בתפריט הבחינות הדמיה או תרגול. יש להנחות אותם לבחור בבחינה הרלוונטית. יש לשים לב שבבחינות ההדמיה הנבחן מסיים את הבחינה באמצעות לחיצה על כפתור "שמירה ויציאה" כמו בבחינות התרגול. אין צורך בהעלאה של קובצי התשובות לשרת הארצי. ההדמיות יהיו זמינות עד פרסום קובצי החירום של הבגרות באותו שאלון (עד 72 שעות לפני מועד הבחינה).

  10 בינואר 2024: הבהרה ועדכון

  1. במיקוד בחינות הברות, השאלות בתורת הצורות יתמקדו בגזרות הבאות: נחי פ"י/ו + נחי ל"י/ה + חסרי פ"נ. למרות האמור ועל מנת להקל על התלמידים כן יהיה במבחן סעיף אחד מתוך השלמים. למשל, במבחן לדוגמא הופיע סעיף על דרך התצורה של המילה "מברג".
  2. במבחן המתוקשב בעברית דבורה לא יופיע נושא הבינה (אינטילגנציה) המלאכותית (AI), וזאת כצעד נוסף שמקל על התלמידים.
 • 7 בדצמבר 2023:
  מועדי בחינת הבגרות המתוקשבת בעברית דבורה (שאלון 15386) למועד קיץ תשפ"ד - 2024 - יהיו כדלקמן:
  יום רביעי בתאריך 3.4.2024
  יום חמישי בתאריך 4.4.2024
  יום חמישי בתאריך 15.5.2024

  28 נובמבר 2023:
  להלן קובץ עם מראי מקום מומלצים לביבליוגרפיה נבחרת בנושאי העבודה הפנימית בשלוש יחידות הבסיס (015383). חלק מהמאמרים מצורף כקישור חם וחלק מופיע רק כמראה מקום. בין כך ובין כך, תוכלו לקבל את כל המאמרים סרוקים לכתובת המייל שלכם, וזאת לפי בקשה, שתשלחו אותה למר איאד קיזל, מנהל המקצוע במרב"ד ekezel@univ.haifa.ac.il


  מועדי בחינות הבגרות "עברית בחברה הדרוזית" מעודכנים:
  שפה דבורה שאלון 015386 - חורף תשפ"ד
  יום שני - 5.2.24
  יום חמישי - 8.2.24
  יום חמישי - 22.2.24
  אשר למועד קיץ טרם התפרסמו מועדים בשאלון זה.
  בחינות בכתב - כל השאלונים
  מועד חורף - 4.3.24
  מועד קיץ - 21.5.24

  21 בספטמבר:
  מחוון להערכת המבחן המתוקשב בעברית דבורה (לחט"ע).
  המחוון של שנה זה כולל עדכונים קלים בהשוואה למחוון של אשתקד

  20 בספטמבר:
  ביבליוגרפיה מומלצת להכנת יחידות ההרחבה בעברית בשנה"ל תשפ"ד לקבלת מאמרים ביבליוגרפיים סרוקים ומוכנים ליחידות ההרחבה, ניתן לשלוח בקשה למר איאד קזל מנהל המקצוע במרב"ד באימייל: ekezel@univ.haifa.ac.il

  30 באוגוסט:

  רשימת הנושאים לבחינה המתוקשבת בעברית דבורה

  13 מרץ:
  פורסמו הנחיות לבחינת אווטר - שפה דבורה עברית לדרוזים שאלון 15386 לתלמידי שכבת י"א. "הנחיות מפמ"ר"

  24 ינואר:

  פורסם מסמך התאמות בבחינה המתוקשבת בעברית דבורה לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה ו/או מוגבלות בראייה. "הנחיות מפמ"ר"

   15 בינואר:
  פורסם מסמך הודעת מפמ"ר על שינויים בשאלוני בגרות 015381 ו- 015361 ובשאלונים המותאמים שלהם. "הנחיות מפמ"ר"

  3 ינואר:

  • פורסמו הנחיות תפעוליות הנוגעות לתלמידים הזכאים להקראת כל השאלון. "הנחיות מפמ"ר"
  • פורסמו הנחיות לקראת בחינת הבגרות (חורף תשפ"ג) - קטע הבנת הנשמע. "הנחיות מפמ"ר"
  • פורסמו הנחיות לגבי תלמידים בעלי לקויות שמיעה, שאמורים להיבחן בבחינה המתוקשבת בעברית דבורה. "הנחיות מפמ"ר"
  • פורסמה השתלמות חדשה לשנת תשפ"ג. "השתלמויות תשפ"ג"
  • פורסם מסמך עדכני וסופי של לוח מועדי בחינות בגרות תשפ"ג. "הנחיות מפמ"ר"
 • 29 נובמבר 2022:
  פורסמו השתלמויות לשנת תשפ"ג. "השתלמויות תשפ"ג"

  4 ספטמבר:
  פורסמו חוזרי מפמ"ר לבתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע תשפ"ג. "חוזרי מפמ"ר"

  31 אוגוסט:
  מורים יקרים, לפניכם מפורטים סמלי השאלונים בבחינת הבגרות לשנת הלימודים תשפ"ג:

  1. סמל שאלון 015381 רלוונטי אך ורק לתלמידי י"ב, שלא נכנסו לפיילוט החדש.
  2. סמל שאלון 015361 לתלמידים י"א, שייבחנו כולם בשאלון זה. אין יותר פיילוט. "אגף בחינות"
  3. 015341 - סמל שאלון מותאם לשאלון 015381
  4. 015331 - סמל שאלון מותאם לשאלון 015361
  • פורסם מסמך מיקוד הלמידה לשנת תשפ"ג- "חוזרי מפמ"ר"

  19 יולי:
  פורסם מסמך תוכנית מסגרת - עברית דבורה לדוברי ערבית - "חוזרי מפמ"ר"

חוזרי מפמ"ר

חשוב לדעת

 • ​ועדת המקצוע עברית לדרוזים תש"ף-תשפ"א

  פרופ' דורית רביד, אקדמיה, יו"ר
  מר איאד מוהנא, מנהל תחום דעת (מפמ"ר) מרכז הוועדה
  גב' אומיימה חלבי, משרד החינוך
  גב' קארין שוקחה, משרד החינוך
  ד"ר נורית גנץ, אקדמיה
  ד"ר איילת אטינגר, אקדמיה
  גב' מונא חמוד פלאח, הוראה
  גב' רינת נסראדין, הוראה
  גב' נולין ספדי, הוראה
  מר איאד קיזל, הוראה
  גב' שאדיה עראידה, הוראה

 • השתלמות "דיבייט ודיבור בפני קהל בעברית במגזר הדרוזי",
  קהל יעד: מורים ומורות בכל חטיבות הגיל, יסודי ועל-יסודי.
  ההשתלמות תתקיים מרחוק במתכונת סינכרונית וא-סינכרונית.

  השתלמות "שילוב סרטונים בהוראה של העברית במגזר הדרוזי",
  קהל יעד: מורים ומורות בחטיבות-הביניים ובחטיבות העליונות.
  ההשתלמות תתקיים מרחוק במתכונת סינכרונית וא-סינכרונית.

 • ד"ר נורית גנץ
  מלווה דידקטית - עברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי
  טלפון: 050-6842053
   גב' שרה ח'יר
  רכזת מערך ההדרכה להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מטה המשרד
  מדריכה ארצית להוראת העברית בחינוך הדרוזי - מטה המשרד
  רכזת תוכן פדגוגי במשרד החינוך - עברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי
  טלפון: 050-5953405
  גב' רינת נסראדין
  מדריכה מחוזית בבתי-ספר תיכוניים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מחוז חיפה
  טלפון: 050-7609126
  גב' עוואטף חמזה
  מדריכה אזורית בבתי-ספר תיכוניים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מחוז צפון
  טלפון: 050-6326011
  גב׳ נוזהת ווהבה
  מדריכה מחוזית ביסודיים ובחטיבות הביניים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מחוז חיפה
  טלפון: 050-5935619
  גב' הייא אסעד
  מדריכה אזורית בחטיבות הביניים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מחוז צפון
  טלפון: 050-7238017
  גב' הדיל סיף
  מדריכה מחוזית בחטיבות הביניים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מטה המשרד
  טלפון: 054-5700256
  גב' פירוז מנסור
  מדריכה אזורית בבתי- ספר יסודיים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מחוז צפון
  טלפון: 050-5728193
  גב' רימא אבראהים
  מדריכה אזורית בבתי-ספר יסודיים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מחוז צפון
  טלפון: 052-4232272
  גב' מהא סלמאן
  מדריכה אזורית בבתי-ספר יסודיים להוראת העברית כשפה שנייה בחינוך הדרוזי - מטה המשרד
  טלפון: 054-8184602

  צוות מוביל יסודי:

  שרה ח'יר - יסודי ג' אלתסאמוח אבו סנאן
  יו"ר צוות מוביל להוראת העברית בחינוך הדרוזי יסודי
  טלפון: 050-5953405
  סיהאם חיחי - יסודי א' אלחכמה - פקיעין
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 054-9938810
  אילנה אבו דולה - יסודי א' אלאמל ירכא
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 052-2851889
  מהא סלמאן - יסודי ב' אלחדיק'ה ירכא
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 054-8184602
  עולא ביבאר - יסודי ב' ינוח
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 050-6342535
  ג'מילה חמזה - יסודי א' ג'וליס
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 050-307-6042
  ג'נאן עאמר - יסודי א' ג'וליס
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 054-5212332
  ג'וליא סעיד - יסודי ע"ש סלמאן פרג' יאנוח
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 054-4895862
  פירוז מנסור - יסודי ג' אלמנסורה מגאר
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 050-5728193
  רבאב עבאס - יסודי חדשני ירכא
  חברה בצוות המוביל - פיתוח תוכן להוראת העברית בחינוך הדרוזי היסודי
  טלפון: 052-6568198

הנחיות מפמ"ר